Bijlage STER-krachten bij dyslexie

Oude overtuigingHoe het mag zijn
Ik ben zo dom dat ik geen rijtjes kan stampen.Ik ben sterk in het leggen van verbanden, zo leer ik. Losse items gaan sneller verloren en zal ik vaker moeten herhalen op verschillende manieren die mij aanspreken.
Ik ben mondeling zwak, ik krijg nooit mijn verhaal duidelijk.Door mijn mogelijkheid van wissende perspectieven kan ik de juiste vragen stellen of bepaalde zaken die voor mij heel logisch zijn ook door een ander begrepen worden.
Verhalen zitten wel in mijn hoofd, maar ik krijg ze er niet uit. Ik kan niet eens fatsoenlijk praten.Doordat ik veelal conceptueel, visueel denk waarbij ik associatief ben met veel fantasie is het zeer belangrijk om mijn doel voor ogen te houden. Wanneer ik weet wat mijn doel is in een gesprek zal mijn verhaal komen. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden en jij verwacht dat ik dat even in 20 woorden kan proppen? Daar moet ik om lachen en dan kan ik weer verder met mijn verhaal.
Ik ben dom en slechter in lezen en schrijven.Ik mag zien en voelen dat iedereen sterke en minder sterke kanten heeft. School is een systeem waarin er beroep wordt gedaan op een klein onderdeel van de kwaliteiten die mensen kunnen bezitten. Don’t let the fish climb in that tree!
Ik heb nooit het juiste woord, ik weet nog niet genoeg woorden, ik moet harder mijn best doen.Waar anderen de woorden in een keurige bibliotheek hebben staan die aangevuld wordt door de manier waarop zij onderwijs krijgen, was het bij mij een wegennet zonder borden. Hoe beter ik weet hoe woordvinding werkt, hoe minder last ik hiervan ondervind.
Ik weet nooit te vertellen hoe het met mij gaat.Er gaat zoveel in mij om dat het niet mogelijk is om een eenduidig antwoord te geven. Een ander vraagt ook niet naar het volledige overzicht van mijn binnenwereld. Ik mag best antwoorden met “goed” of de vraag stellen of iemand wat wil
Waarom kan ik mij nou nooit aan mijn to-do list houden?Door mijn creativiteit en associatief denken komt er steeds meer bij. Ik schrijf nog op wat ik heb gedaan en streep dit door, wat een lekker gevoel!
Ik ben slecht in het maken van keuzes.Ik neem alles in overweging, hierdoor kan ik holistisch denken en dat is cool.